Γιάννης Σοϊλεμεζίδης

 

Πιστοποιήσεις:

Barista Skills Professional

Brewing Professional

Roasting Professional

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ